Neopor Strafor Uygulaması

Neopor Strafor UygulamasıNeopor® yalıtım malzemeleriyle dış cephe duvarları
Bina dış cephe duvarlarının geniş yüzey alanları yıllık %75’e varan oranlarda ısı kaybına neden olur. Güneş ışığı alan dış cephe duvarlarının sağladığı enerji tasarrufu ise hemen hemen ihmal edilebilir oranlardadır.

Dış cephe duvarlarından kaynaklanan enerji kayıplarını azaltmak, yalnızca optimal ısı yalıtımı ile gerçekleştirilebilir.

Dış cephe duvarları ısı yalıtımı sağlamanın yanı sıra, yapı mühendisliği, akustik yalıtım, yangına karşı korunma, hava koşullarına karşı korunma ve hava, rüzgar geçirmezlik gibi konularda da koşulların getirdiği ek gereklilikleri sağlamak durumundadır.

Dış cephe duvarlarının inşası
Kullanılan dış cephe duvarının tipi mimari, işlevsel, finansal veya kültürel nedenlerle belirlenebilir. Prensip olarak, bir binaya içten de dıştan da yalıtım uygulamak mümkündür.

Kullanılan en yaygın iki metottan biri tek katmanlı duvarlardaki gibi ısı yalıtımı kompozit sistemleri, diğeri de sandviç duvardaki çekirdek yalıtımdır. İç yalıtım cephesi korunması gereken veya dış yalıtımın mümkün olmadığı binalarda kullanılır.

 

İç mekan yalıtımı
İç mekan ısı yalıtımı, dış cephe ısı yalıtımı seçeneğinin mevcut olmadığı durumlarda, yeni yapılacak inşaatlarda veya bina yenileme çalışmalarında çok başarılı sonuçlar verir. Çabuk veya sadece kısa süreler için ısıtılması gereken mekanlar iç mekan ısı yalıtımından kesinlikle büyük faydalar sağlarlar.

Uygulamalar ve süreç
Ön çalışma
Neopor’dan® yapılan yalıtım malzemeleri ile gerçekleştirilecek dış cephe yalıtımından önce, zemin yük-taşıma kapasitesi kontrol edilmelidir.

Duvar kuru olmalıdır. Mevcut dış cephe sıvasından boşluklar olmamalı ve gevşek parçalar kaldırılmalıdır. Yüksek miktarda emici veya kumlu zeminler astarlanmalıdır.

Uygulama
Neopor’dan yapılma yalıtım panelleri duvara yapıştırıcılar, dübeller veya ray montajı ile tutturulur. Paneller en alttan en üste doğru sıkıca birbirlerine değecek şekilde ve derzlerle kesişmeyecek şekilde uygulanmalıdır.

Binanın köşelerindeki bütün panellere kırlangıç kuyruğu formu verilmelidir. Ufak düzensizlikler yapıştırıcı uygulanarak düzeltilebilir ve çıkık panel kenarları sonradan düzleştirilebilir.

Kesme
Sıcak bir tel yardımıyla, pencere altları veya pencere eşikleri için kesilmesi istenen parçalar kolaylıkla ve çabucak ölçülüp kesilebilir.

Güçlendirme
Çatlaklardan kaçınmak ve cepheyi mekanik olarak korumak için, iç mekanlarda da, dış mekanlarda da yüzeyin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Güçlendirme, güçlendirici bir bileşikten ve birlikte kullanılan malzemeden oluşur.

Dış cephe sıvası
Yeterli derecede kuruduktan sonra, dış kaplama olarak uygun ve kimyasal olarak sisteme uyumlu dış cephe sıvası ya da son kat uygulanır.

Dikkat :

Yalnızca tüm bileşenlerin dayanıklılık ve güvenilirlik konusunda gerekli garantiyi sunduğu, tam olarak kanıtlanmış ve onaylanmış sistemler kullanılmalıdır.

İlgili üreticilerin çeşitli sistemlerin kullanımı ve uygulanmasına ilişkin sertifikaları bulunmaktadır.